Inställda aktiviteter pga av Coronavirus

Styrelsen för SPF Seniorerna Skutan, Väddö har vid sammanträde den 19 mars beslutat att ställa in samtliga aktiviteter till och med april månads utgång. Beslutet grundas dels på Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer samt på rekommendationer från SPF-förbundet.

Utdrag ur mail från SPF-förbundet:

Idag har Folkhälsomyndigheten kommit med en ny rekommendation är att äldre inte ska lämna hemmet i onödan. Det betyder att vi från SPF Seniorernas förbund nu rekommenderar att förenings- och distriktsmöten skjuts på framtiden eller ställs in. Rekommendationen omfattar alla typer av aktiviteter.”

Så snart ny information som påverkar vår verksamhet finns tillgänglig kommer denna att meddelas på vår hemsida och grupp-mail till medlemmarna.

Per Åke Lundin
Ordförande

 

 

SPF Seniorerna Skutan tillhör riksorganisationen Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna och är en av Stockholmsdistriktets 69 lokalavdelningar. SPF Skutans verksamhet utgörs i huvudsak av månadsmöten, resor/utflykter, friskvård och studieaktiviteter.

Nyheter, evenemang, med mera för hela förbundet kan du hitta på www.spfseniorerna.se

Share