Skrivarcirkel II

Onsdagen den 4 september 2019

Skrivarcirkel II startar

Kl 10.00 – 12.00
Plats: Träffpunkten, Älmsta
Ansvarig: Lars Sundström. Tfn 070-229 44 44 eller
lasse.sundstrom@telia.com.
Därefter träffas cirkeln på tider som deltagarna bestämmer.

Share