Valberedning och revisorer

Valberedning 2021
Per-Åke Lundin sammankallande
Hammarbyvägen 19
764 91 Väddö
070-650 24 25
perake.lundin@iogt.se

Carina Bäckström
Granbarrsvägen 2
74 30 Väddö
0176-500 20
carina.backstrom44@telia.com

Inger Nordstrand
Hakens väg 7
764 91 Väddö
070-479 58 22
inger.in.nordstrans@outlook.com

Revisorer 2021

Staffan Lundqvist
Hennings väg 15
764 92 Väddö
070-344 26 61

Arne Johansson
Granbarrsvägen 2
764 30 Väddö
070-294 21 99

Lisbeth Westin
(suppleant)
Elmsta Udde 19B
76431 Väddö
070-9843103

Share