Valberedning och revisorer

Valberedning 2016

Laila Lundqvist, sammankallande
Henningsväg 15
76492 Väddö
0176-500 03
070-344 26 61
stafflund@gmail.com

Arne Johansson
Granbarrsvägen 2
764 30 Väddö
0176-50020

Märta Jonasson
Grisslehamnsvägen 225
764 91 Väddö
070-491 74 24
marta@dygnet.se

 

 

Revisorer 2016

 

Per-Åke Lundin
Hammarbyvägen 19
764 91 Väddö
070-650 24 25
per-ake.lundin@iogt.se

Börje Petersson
Västmannagatan 43
113 25 Stockholm
070-640 02 28
BorjeP@outlook.com

Lisbeth Westin
(suppleant)
Elmsta Udde 19B lgh 0901
76431 Väddö
070-9843103
arne.lisbeth@hotmail.com

Share