Valberedning och revisorer

Valberedning 2019

Lennart Lyckman sammankallande
Elmsta Udde 21 A
764 31 Väddö
070-632 23 26
utab@telia.com

Ingrid Holgersson
Gillbergavägen 42
763 91 Hallstavik
0763-93 12 33
ingridholgersson@msn.com

Märta Jonasson
Grisslehamnsvägen 225
764 91 Väddö
070-491 74 24
marta@dygnet.se

Revisorer 2019

Staffan Lundqvist
Hennings väg 15
764 92 Väddö
070-344 26 61

Arne Johansson
Granbarrsvägen 2
764 30 Väddö
070-294 21 99

Lisbeth Westin
(suppleant)
Elmsta Udde 19B
76431 Väddö
070-9843103

Share