Styrelsen 2019

Per-Åke Lundin
Ordförande
Hammarbyvägen 19
764 91 Väddö
070-650 24 25
ordf@spfskutanvaddo.se

Urban Asklund
Ledamot
Gåsviksvägen 170
764 93 Väddö
070-662 37 02
urban@asklund.org

Ulla Eriksson
Ledamot
Ortalavägen 60
764 91 Väddö
070-664 35 04
ulla.ue.ericson@telia.com

Monica Fröling
Ekonomi
Norrby Gårdsväg 31
763 94 Hallstavik
0175-311 13
ekonomi@spfskutanvaddo.se

Inger Nordstrand
Ledamot
Hakens väg 7
764 91 Väddö
070-479 58 22
inger.in.nordstrand@outlook.com

Share