Styrelsen

Margaretha Westerberg Jansson
Ordförande
Ortalavägen 278
764 91 Väddö
0175-311 71
070-4169806
ordf@spfskutanvaddo.se

Urban Asklund
Ledamot
Gåsviksvägen 170
764 93 Väddö
070-662 37 02
urban@asklund.org

Lars Bjarneskans
Sekreterare
Nyängsvägen 14
764 56 Grisslehamn
0175-30133
lars@bjarneskans.se

Monica Fröling
Ekonomi
Norrby Gårdsväg 31
763 94 Hallstavik
0175-311 13
ekonomi@spfskutanvaddo.se

Inger Nordstrand
Ledamot
Hakens väg 7
764 91 Väddö
0176-50969

Share