SPF Seniorerna / Riks

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har idag cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 830 föreningar och 27 distrikt, spridda över hela landet.

Sedan kongressen 2014 är Christina Rogestam vald till förbundsordförande.

Förbundet har som övergripande uppgift att på alla nivåer i samhället representera seniorerna, stärka deras inflytande och tillvarata deras rättigheter.

SPFs prioriterade frågor är: äldres ekonomi, äldres hälsa och omsorg, äldres boende, äldres inflytande, äldres rätt att arbeta.

SPF ger ut medlemstidningen Senioren (tidigare Veteranen) med nio nummer per år och har nu 210.500 läsare.

Vil du veta vad som händer inom SPF i hela landet gå in på riksorganisationens egen hemsida: http://www.spf.se

Share