Arbetsgrupper och representanter

Programgruppen

Märta Jonasson marta@dygnet.se
Lisbeth Lundin lisbeth.lundin@iogt.se
Per Åke Lundin perake.lundin@iogt.se
Lennart Lyckman utab@telia.com
Margareta Lyckman utab@telia.com
Inger Nordstrand inger.in.nordstrand@outlook.com

Representant i KPR

Lars Sundström
lasse.sundstrom@telia.com

Medlemsombud


Lisbeth Lundin
070-637 43 16
lisbeth.lundin@iogt.se

Share