Om SPF Seniorerna Skutan

Historia

Den 29 mars 1990 inbjöd SPF Rurik Norrtälje till ett informationsmöte på Älmsta värdshus för att utröna om det fanns intresse att bilda en SPF-förening på Väddö.  Tyvärr finns det ingen uppgift på hur många som hörsammade inbjudan. Det beslöts att en arbetsgrupp skulle bildas och träffas 4 april hemma hos Ingrid Lexén-Pettersson.

Under detta möte tillsattes en interimsstyrelse: Ordförande Fred Ganheden, kassör Ingrid Lexén-Pettersson. Ulla Runald valdes att föra dagens protokoll.

Vid nästa styrelsemöte, den 10 april 1990 hemma hos Fred Ganheden, fick SPF Väddö, (föreningen var ännuinte namngiven) sin allra första styrelse.

Ordförande: Fred Ganheden
Vice ordförande: Sten-Erik Ernfridsson
Kassör: Ingrid Lexén-Pettersson
Sekreterare: Vakant. Ulla Runald blev kort därefter vår första sekreterare
Vice sekreterare: Ingrid Lexén-Pettersson

På mötet deltog även: Karin Toresson, Gun Nordstrand, Barbro Dehmer och Valter Antonsson. Sedan följde styrelsemötena i en tätt följd. Den 10 april, 18 april, 25 april.  Den 3 maj 1990 på Norrsundsskolan avhölls det första medlemsmötet med 12 närvarande inklusive styrelsen. Vid detta tillfälle hade styrelsen förstärkts med Gustaf Löfdahl. Under mötet beslöts att Föreningsnamn skall vara ”SPF Skutan”.

Den 11 oktober 1990 gick SPF Skutans första resa för medlemmar till Stockholm. Egna bilar användes till Norrtälje därefter användes buss och tunnelbana. Globen och Wasavarvet besöktes. Enligt protokoll var 8 personer anmälda till resan.

Förutom de personer som nämnts ovan, förekommer följande namn regelbundet i deltagarlistor och övrigt underlag under SPF Skutans första och de följande åren. De har genom sin medverkan och sitt engagemang bidragit till att SPF Skutan idag är väl etablerad i Väddöbygden:

Lilly och Gustaf Nauclér, Iris Jorlin, Tage Mattsson, Arne Ekström, Sune Eriksson, Tillie Ernfridsson,  Hans Rosendahl, Stig Alfredson med flera.

Första årsmötet var den 6 februari 1991 där 15 medlemmar var närvarande. Den redovisade resultat och balansräkningen visade på 3 662 respektive 2 547 kronor.

Genom åren har SPF Skutan vuxit och vi är nu över 400 medlemmar bosatta från Singö i norr till Arholma i söder.

 

År Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Årsavgift/kr
1990 Fred Ganheden Ulla Runald Ulla Runald 50
1991 Fred Ganheden Ulla Runald Ulla Runald 80
1992 Fred Ganheden Ulla Runald Ulla Runald 90
1993 Fred Ganheden Stig Alfredson Ulla Runald 100
1994 Stig Alfredson Gustaf Nauclér Ulla Runald 120
1995 Stig Alfredson Gustaf Nauclér Ulla Runald 120
1996 Stig Alfredson Gustaf Nauclér Ulla Runald 140
1997 Gustaf Nauclér Tillie Ernfridsson Ulla Runald 140
1998 Olle Edvardsson Lennart Edvardsson Ulla Runald 140
1999 Tillie Ernfridsson Lennart Edvardsson Ulla Runald 140
2000 Tillie Ernfridsson Lennart Edvardsson Ulla Runald 140
2001 Erik Nilsson Lennart Edvardsson Laila Nilsson 150
2002 Erik Nilsson Börje Ohlsson Laila Nilsson 150
2003 Erik Nilsson Börje Ohlsson Laila Nilsson 160
2004 Erik Nilsson Stig Södermark Ann Alfredson 160
2005 Erik Nilsson Karl-Erik Andersson Ann Alfredson 160
2006 Erik Nilsson May-Lis Rombo Ann Alfredson 170
2007 Erik Nilsson Lars Sundström Ann Alfredson 200
2008 Erik Nilsson Lars Sundström Margaretha Lindman 200
2009 Lars Sundström May-Lis Rombo Lotte Lejonstål 250
2010 Lars Sundström May-Lis Rombo Mildred Erikson 250
2011 May-Lis Rombo Arne Johansson Mildred Erikson 250
2012 May-Lis Rombo Arne Johansson Monica Andersson 250
2013 May-Lis Rombo Arne Johansson Monica Andersson 300
2014 May-Lis Rombo Arne Johansson Monica Andersson 300
2015 May-Lis Rombo Arne Johansson Monica Andersson 300
2016 Margaretha Westerberg-Jansson Arne Johansson Per-Åke Lundin 300
Share