Månadsmöte i Bergby Skolas Bygdegård

Torsdagen den 12 september 2019 kl 13.00
Månadsmöte Bergby Skolas Bygdegård

Familjen Reinsson i Senneby berättar om sin veksamhet och starten av ROSLAGSMJÖLK

Hilariusgården ligger i Senneby på Väddö i ett böljande landskap, med små åkrar, beteshagar, holmar, och skogsdungar. Gården har fina naturbetesmarker med en extremt rik flora, där bland annat fältgentiana blommar. På markerna finns även en fågelrik anlagd damm. Gården är KRAV-godkänd och ekologisk med omkring 130 mjölkkor. På gården bor Fredrik Reinsson med sin fru Ina och deras tre barn Ludvig, Vilda och Freja. På gården bor även Fredriks föräldrar Monika och Lennart.

Pris: 50 kr inkl kaffe/the och smörgås.

Anmälan senast måndagen den 9 september på Skutans hemsida www.spfskutanvaddo.se eller till Märta Jonasson, marta@dygnet.se. eller 070-491 74 24.

 

Share