Månadsmöte Bergby Skolas Bygdegård torsdagen den 11 november 2021

Månadsmöte torsdagen den 11 november 2021 kl 13.00  Bergby Skolas Bygdegård

Sittgympa med Märta Jonasson och information från Lisbeth Lundin
om våra studiecirklar samt info från studieförbundet Sensus

Pris: 50 kr inkl kaffe/the smörgås
anmälan senast måndag 8 november till vår hemsida
www.spfskutanvaddo.se eller Ola Leife, olaleife@hotmail.com
mobil 070-6630035

Share