Av Sculpture by Hugo Borgström (1940), photo by Raphael Saulus - Eget arbete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7345132

Månadsmöte 11 april på Bergby Skolas bygdegård. Carina Bäckström kåserar om rysshärjningarna för 300 år sedan.

I år är det 300 år sedan ryssarna härjade och brände på Väddö. Bland annat härjade de i Grisslehamn (nuvarande G:la Grisslehamn), Hammarby, Rumpudden och Ortala. Carina Bäckström kåserar kring händelserna för 300 år sedan.
Pris: 50 kr inkl kaffe/the smörgås
Anmälan senast måndag den 8 april till Per Åke Lundin, tfn. 070-650 24 25 eller e-post till
perake.lundin@iogt.se. Anmälan kan även ske via vår hemsida.

Share