Linedance och sittgympa Bergby Skolas Bygdegård

Måndagen den 17 januari 2022
Kl 09.00 -10.00 Linedance
Kl 10.30 -11.15 Sittgympa med Märta

Välkomna!

Share