Möten

Månadsmöte i Bergby Skolas Bygdegård

Torsdagen den 12 september 2019 kl 13.00
Månadsmöte Bergby Skolas Bygdegård

Familjen Reinsson i Senneby berättar om sin veksamhet och starten av ROSLAGSMJÖLK

Hilariusgården ligger i Senneby på Väddö i ett böljande landskap, med små åkrar, beteshagar, holmar, och skogsdungar. Gården har fina naturbetesmarker med en extremt rik flora, där bland annat fältgentiana blommar. På markerna finns även en fågelrik anlagd damm. Gården är KRAV-godkänd och ekologisk med omkring 130 mjölkkor. På gården bor Fredrik Reinsson med sin fru Ina och deras tre barn Ludvig, Vilda och Freja. På gården bor även Fredriks föräldrar Monika och Lennart.

Pris: 50 kr inkl kaffe/the och smörgås.

Anmälan senast måndagen den 9 september på Skutans hemsida www.spfskutanvaddo.se eller till Märta Jonasson, marta@dygnet.se. eller 070-491 74 24.

 

Share

Månadsmöte på Edebogården

Torsdagen den 14 november 2019 kl 13.00

Månadsmöte på Edebogården
En resa om och när rock & roll förändrade tiden. Björn Hemstad är reseledare.Han är egentligen en “Särngut” i förskingringen, men återkommersåofta som möjligt. Elvis liv och musik får vi följa genom ett bildspel. Björn berättar i tidsordning och sjunger hans sånger inlevelsefullt. Björn betonar speciellt, att han varken vill härma eller försöka likna Elvis, däremot tolka hans musik.

Pris: 50 kr inkl kaffe/the och smörgås.

Anmälan senast måndagen den 11 november eller på hemsidan  eller till Ingrid Holgersson, 0763- 93 12 33 eller ingridholgersson@msn.com

 

 

Share

Jullunch i Folkets Hus Hallstavik

Torsdagen den 12 december 2019 kl 13.00

Jullunch i Folkets Hus, Hallstavik

Jullunch med luciatåg och sedvanligt julklappslotteri.

Kostnad: 150 kr per person. Bussresenärer betalar 200 kr per person.
Icke medlemmar betalar 265 kr, icke medlem buss 315 kr

Björkö Buss kommer att hämta enl nedanstående tidtabell till Hallstavik
Turlista;
kl 11.30 Björkö Kyrka
kl 11.50 Husinge
kl 12.00 Toftinge hållplats
kl 12.15 Sparbanken Älmsta

Bussen kommer att gå över Trästabro och det finns möjlighet att kliva på efter vägen.

OBS! Om du åker buss, tala om var du vill stiga på vid anmälan

Anmäl dig senast måndagen den 9 december Skutans hemsida www.spfskutanvaddo.se, eller till Per Åke Lundin perake.lundin@iogt.se, tfn 070-650 24 25.

Share