Ny information ang våra aktiviteter

 

Alla våra­ planerade aktiviteter för hösten 2020 har vi tvingats ställa in på grund av coronapandemin. Vid styrelsens sammanträde den 13 augusti konstaterades att den verksamhet som är möjlig att genomföra är vandringar. Här får du information om de vandringar vi hittills planerat för hösten.

OBS OBS

Tisdagen den 6 oktober kl. 11.00

Vandringen kommer att ske vid Ortala Bruk.
Ingrid Holgersson kommer att möta upp där.
Detta efter önskemål sedan många av deltagarna har läst boken om Ortala Bruk.

Parkering: Kommer du från Älmsta sväng vänster efter dammen parkera uppe på gårdsplanen. Från Häverödal sväng höger.

Medtag matsäck.

Tisdagen den 20 oktober kl. 11.00

Urban Asklund leder vår vandring i Gåsvik cirka 6 km.

Vi samlas i början av Västerlånggatan.

Medtag matsäck.

Tisdagen den 3 november kl 11.00
Vandring i Älmsta under ledning av Carina Bäckström och Arne Johansson
samling vid Älmsta båtfabrik .
medtag något att förtära.

Välkomna/öskar styrelsen och programgruppen

Boulen är igång på Vikingalunden onsdagar kl. 12.00. Medtag egna bouleklot och matsäck.

Linedansen på Bergby Skolas Bygdegård startar den 7 september kl.09.15.

Några studiecirklar har också återupptagit sin verksamhet. Det finns fortfarande platser för fler deltagare i en av skrivarcirklarna. Om du är intresserad kontakta Lisbeth Lundin 070-637 43 16.

Per Åke Lundin
ordförande

SPF Seniorerna Skutan tillhör riksorganisationen Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna och är en av Stockholmsdistriktets 69 lokalavdelningar. SPF Skutans verksamhet utgörs i huvudsak av månadsmöten, resor/utflykter, friskvård och studieaktiviteter.

Nyheter, evenemang, med mera för hela förbundet kan du hitta på www.spfseniorerna.se

Share